Onsdag 12.februar kl.19.00 viser vi teaterforestillingen “Årringer” fra bygdetunet, nå som film på Arstun.
Et tilbud til dere som ikke fikk billetter, og selvfølgelig til de som vil oppleve dette en gang til.
Spelet som ble en suksess vi bare kunne drømme om.

På Tunet står det et betydelig antall gamle bygninger som Historielaget forvalter. Bygningene krever naturlig nok vedlikehold fra tid til annen. Til dette arbeidet har vi en dyktig anleggsgruppe som møtes jevnlig.

I løpet av sommeren og høsten har gruppa lagt nytt tak på stabburet fra Larbækkvelta. Stabburet er fra slutten av 1700 tallet og ble flyttet til tunet i 1993.

Her ser vi Per Skoglund og Yngve Fjellseth i arbeid med taket. Tore Eriksen er også med i anleggsgruppa, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Bladene for 2016 er skannet og ligger under Arkiv / Medlemsblader.

Bladene for 2015 er skannet og ligger under Arkiv / Medlemsblader.

Bildet er lagret under: Bilder / Skolebilder / Masterud skole

Medlemsbladene for 2014 er lagt ut under: Arkiv/Medlemsblad.

Vi nå lagt inn konfirmantbilder og skolebilder. De ligger under Historiske bilder. Skolebildene har vi delt opp i skolekretser. Her mangler vi mange navn, det ville være fint om det er noen som kjenner navnene som mangler, og gi oss en tilbakemelding.
Vi mangler fortsatt bilder og navn på konfirmanter på følgende år:
1933, 1934, 1935, 1937 og 1945

Åse Wilhelmsen er den du skal kontakte hvis du vil leie vårt møtelokale på Arstun. Hun har telefon 924 90069

Nå vil iPhone og iPad virke på vårt bildearkiv.

PC og Mac virker fremdeles ok.