Åse Wilhelmsen er den du skal kontakte hvis du vil leie vårt møtelokale på Arstun. Hun har telefon 924 90069.

Nye artikkler under Slekt / Emigranter
Emigranter fra Austmarka 1
Emigranter fra Austmarka 2
Fra Hanshaugen til Amerika
Fra Westby til Amerika

Er det noen som kan hjelpe oss med disse bildene, vi skanner og leverer disse tilbake.

1929, 1932, 1933, 1934, 1937, 1941, 1945, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960 og 1961.
Fint med navn på konfirmantene.

Kontakt : Åge Sørmoen tlf 91702455 eller Kåre Lunderbye tlf 91761932, så kan vi gjøre en avtale.

Det viser seg at iPhone og iPad ikke virker på vårt bildearkiv.
Vi jobber med saken, og håper å finne en løsning. PC og Mack virker ok.

Vi beklager dette.

En tragisk og rørende historie hvordan forholdene kunne være som husmenn på 1880 tallet.
Ligger under artikkler

Medlemsbladene for 2012 er lagt  ut under Arkiv, Medlemmsblad.

Vi har lagt til under Slekt / Emigranter:
Purkanshagen til Amerika
Masterudvangen til Amerika
Skjæret til Amerika 1
Skjæret til Amerika 2

I forbindelse med Sparebanken Hedmark sin gavetildeling våren 2015 søkte Austmarka Historielag om å bli tilgodsett med gavemidler til å kunne kjøpe to GPS'er.

I august mottok vi en hyggelig tilbakemelding fra banken om at vår søknad var innvilget.

Austmarka Historielag takker hjerteligst for gaven.

GPS'ene kan brukes til å finne kulturminner som historielaget har vært med på å registrere. Disse er merket av med koordinater på eget kart. GPS'ene kan dessuten brukes til geocaching i lokalmiljøet. Det kommer stadig nye poster i vårt nedsalgsfelt.
GPS'ene kan lånes ut for kortere periode ved henvendelse til historielaget.

gave1

Finnskogrunden (forkortet FR) er en vandringsled i kategorien «Historiske vandreruter» som fra 2015 ble etablert med økonomisk tilskudd fra Den Norske Turistforening og Riksantikvaren. Finnskogrunden ligger på den sørlige delen av Finnskogen og er ca 50 kilometer lang. Den følger hovedsakelig sti i skogterreng, noe grusvei og en liten del asfaltert vei.

Les mer …

Det ligger en link til dagboken under Linker/Lenker til andre.