De som ønsker å ha salgsplass på Austmarka Marken, kan bestille den hos
Thor Bråten tlf. 913 88 286.

Årsmeldingen for 2016 finner du her: Om laget/Årsmeldinger/

Vi fortsetter med slektforsker kvelder på Arstun:
25. januar
22.februar
22. mars
Alle kvelder er Onsdager kl.18.30

Bladene ligger under Arkiv.

Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Temakveld ved Lone Hansen, Nittedal, vil snakke om Gyldenløvefeiden, en konflikt mellom Norge og Sverige på 1670 tallet
Lørdag 28. januar kl. 14.00 Badstubading i røykbadstua.
Tirsdag 14. februar kl.19.00 Temakveld ved Britt Karin Larsen som forteller om sine bøker "De som kom fra øst".
Lørdag 25. februar kl. 14.00 Badstubading i røykbadstua.

En aksjonsgruppe jobber med å få fortgang i planene om et nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Aksjonsgruppa har dannet en egen facebookside - Skogfinsk museumsbygg NÅ! - hvor dere kan lese mer om bakgrunnen for aksjonen - https://www.facebook.com/groups/160011321104877/. Bli gjerne medlem av denne gruppa. Det pågår også en underskriftkampanje. Du kan gi din støtte til aksjonen ved å signere denne. Du kan gå inn på underskriftkampanjen via facebookgruppa eller direkte via denne lenken - http://www.underskrift.no/vis/6221

Åse Wilhelmsen er den du skal kontakte hvis du vil leie vårt møtelokale på Arstun. Hun har telefon 924 90069.

Nye artikkler under Slekt / Emigranter
Emigranter fra Austmarka 1
Emigranter fra Austmarka 2
Fra Hanshaugen til Amerika
Fra Westby til Amerika

Er det noen som kan hjelpe oss med disse bildene, vi skanner og leverer disse tilbake.

1929, 1932, 1933, 1934, 1937, 1941, 1945, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960 og 1961.
Fint med navn på konfirmantene.

Kontakt : Åge Sørmoen tlf 91702455 eller Kåre Lunderbye tlf 91761932, så kan vi gjøre en avtale.