Austmarka kirke Skriv ut PDF

Austmarka kirke er en langkirke. Kirken ble vigslet 14. april 1858.

Kirken kalles kjærka lokalt. De eldre sa ofte rinnakjærka, da kirken står lengst nord på «Rinda», som er en én kilometer lang morenerygg sørover fra kirken.

Kirken er bygd i en ren og enkel stil som står godt til det landskapet den er plassert i. Den er en typisk norsk, landsens langkirke, bygd i tømmer. Arkitekt var tømmermester Bielenberg. Opprinnelig var kirken ikke panelt utvendig og taket var dekket av stein. Kirkens altertavle er en kopi av Adolph Tidemands kjente maleri av Jesu dåp.

Klokkene ble gitt av skomakermester Lars Eriksen fra Vastaberget. Hans ønske om å gi kirken klokker som var så kraftige at de kunne høres til Vastaberget ble virkelighet, klokkene ble innviet 5. juni 1897.

Kilde: Wikipedia

austmarka_kirke

Holmen Mølle Skriv ut PDF

Nåværende mølle ble bygd på 1700 tallet, men det var vært kvern her i mer enn 500 år. Da Anker familien ble eier på 1760 tallet, ble det bygd nytt både sag- og møllebruk og de hadde fast ansatte møllere. I 1825, når Ankerske gikk konkurs, overtok Hans Jacob Gran, sammen med Gunnar Larsmoen. I 1855/1866 både sag og mølle bygd om igjen. I 1881 leide Carelius Larsmoen mølla, og bygde den om til den konstruksjonen som den har i dag. I 1891 kjøpte Ole Thomassen mølla og sagbruket, og siden har den vært i familien Thomassen sitt eie. Nåværende eier Petter Meyer er oldebarnet til Ole Thomassen.
Under krigen så var det mange som fikk hjelp med matkorn. I krigstiden måtte alt matkorn leveres til myndighetene. Men det var mange sultne munner på Austmarka, og Adolf malte illegalt for å hjelpe dem. Mølla lå sentralt i byga og tyskerne var ofte innom. Også angivere av bygdas folk kunne også være farlige. Men Adolf bygget et lite lager nede i kjelleren, den ble bygd mot ytterveggen, så folk trodde de så ytterveggen når de var der nede. Her kunne Adolf ha lagret opptl 1500 kg mel og korn. Lagret ble aldri oppdaget av Tyskerne. Mølla ble drevet med vannkraft helt til noen år etter krigen, da ble det installert en elektrisk motor på 25 hk.
Møllere som vi vet navnet på: Kristian Olsen (1865), Nils Nilsen Vennerstrøm (1875), Gustav Møller (1904-1984) som var 88 år når han ga seg, sønnen Adolf kom inn i 1915, for å hjelpe sin far, og tok mer og mer over driften til 1985. 1985 var det siste året det ble malt korn her. I 1999 fikk Historielaget en 20 års kontrakt med Petter Meyer.

En mer fyldig artikkel om Mølla finner du i medlemsblad nr. 106, september 2005 under "Arkiv" her på hjemmesiden.

holmen mlle