Medlemsbladene for 2012 er lagt  ut under Arkiv, Medlemmsblad.