Nå er tekstingen på de gamle bildene klare.
Det er totalt 1110 bilder som er ferdig.
Her ligger det informasjon om personer, sted, anledning osv.
Vi er takknemlige for ytterligere informasjon, eks personer vi mangler navn på osv.