Bildet er lagret under: Bilder / Skolebilder / Masterud skole

Historielaget minner om årets marken 11. august.

Har dere spørsmål om arrangementet kan dere kontakte

Rolf Amundsen (mob. 993 95 700) eller John Martin Øverby (mob. 414 29 139).

Vi nå lagt inn konfirmantbilder og skolebilder. De ligger under Historiske bilder. Skolebildene har vi delt opp i skolekretser. Her mangler vi mange navn, det ville være fint om det er noen som kjenner navnene som mangler, og gi oss en tilbakemelding.
Vi mangler fortsatt bilder og navn på konfirmanter på følgende år:
1933, 1934, 1935, 1937 og 1945

Medlemsbladene for 2014 er lagt ut under: Arkiv/Medlemsblad.

Velkommen til nye sider.

De ligner på de gamle, men det er noen endringer:

  • Bildearkivet er nytt; det virker nå for iPad og iPhone, samt android, PC og Mac, og det er mulig å søke på navn og steder osv og finne bilder på den måten
  • Det er ikke alle bildene som er overført, men de kommer etterhvert
  • Alle arbeidsgruppene skal oppdateres med nåværende medlemmer
  • Utdaterte artikler kan nå gjenfinnes under arkiv og arkiverte artikler
  • Det gode, gamle pdf-ikonet er ikke der lengre, men artikler kan lastes ned ved å trykke på utskrift, og deretter endre fra utskrift til lagre som pdf

Årsmeldingen for 2016 finner du her: Om laget/Årsmeldinger/

Nå vil iPhone og iPad virke på vårt bildearkiv.

PC og Mac virker fremdeles ok.

Åse Wilhelmsen er den du skal kontakte hvis du vil leie vårt møtelokale på Arstun. Hun har telefon 924 90069

Er det noen som kan hjelpe oss med disse bildene, vi skanner og leverer disse tilbake.

1929, 1932, 1933, 1934, 1937, 1941, 1945, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960 og 1961.
Fint med navn på konfirmantene.

Kontakt : Åge Sørmoen tlf 91702455 eller Kåre Lunderbye tlf 91761932, så kan vi gjøre en avtale.