Det viser seg at iPhone og iPad ikke virker på vårt bildearkiv.
Vi jobber med saken, og håper å finne en løsning. PC og Mack virker ok.

Vi beklager dette.

En tragisk og rørende historie hvordan forholdene kunne være som husmenn på 1880 tallet.
Ligger under artikkler

Medlemsbladene for 2012 er lagt  ut under Arkiv, Medlemmsblad.

Vi har lagt til under Slekt / Emigranter:
Purkanshagen til Amerika
Masterudvangen til Amerika
Skjæret til Amerika 1
Skjæret til Amerika 2

I forbindelse med Sparebanken Hedmark sin gavetildeling våren 2015 søkte Austmarka Historielag om å bli tilgodsett med gavemidler til å kunne kjøpe to GPS'er.

I august mottok vi en hyggelig tilbakemelding fra banken om at vår søknad var innvilget.

Austmarka Historielag takker hjerteligst for gaven.

GPS'ene kan brukes til å finne kulturminner som historielaget har vært med på å registrere. Disse er merket av med koordinater på eget kart. GPS'ene kan dessuten brukes til geocaching i lokalmiljøet. Det kommer stadig nye poster i vårt nedsalgsfelt.
GPS'ene kan lånes ut for kortere periode ved henvendelse til historielaget.

gave1

Finnskogrunden (forkortet FR) er en vandringsled i kategorien «Historiske vandreruter» som fra 2015 ble etablert med økonomisk tilskudd fra Den Norske Turistforening og Riksantikvaren. Finnskogrunden ligger på den sørlige delen av Finnskogen og er ca 50 kilometer lang. Den følger hovedsakelig sti i skogterreng, noe grusvei og en liten del asfaltert vei.

Les mer …

Det ligger en link til dagboken under Linker/Lenker til andre.

salgsplakat

Austmarka Historielag har sammen med med
Brandval Historielag, Granli Historielag og
Kongsvinger-Vinger Historielag gitt ut skolehistorien
"Fremad til lys og liv".
Forfatteren er Johan Seglsten.

For 400 kroner kan denne innholdsrike
boka bli din!

Årets gave-idé?

Onsdag 12. november ble det holdt boklansering i Kongsvinger Bibliotek. Skoleboka ”Fremad til lys og liv” , ført i pennen av Johan Seglsten ble for første gang presentert for et større publikum. Historielagene i kommunen, Austmarka, Brandval, Granli og Kongsvinger-Vinger hadde en stund snakket om å utgi skolehistorie da Johan kom med et konkret forslag om hvordan dette kunne settes ut i livet. Onsdag ble altså boka tilgjengelig for publikum. Boka er blitt en solid dokumentasjon av skolehistorien i Kongsvinger, Vinger og Brandval kommuner fra den spede begynnelse fram til 1964. Boka er på hele 600 sider, har 440 bilder, 160 illustrasjoner, 100 skolehus avbildet, 1800 personer avbildet, 800 personer navngitt og 450 lærere omtalt. Utover dette inneholder boka mye generell lokalhistorie og mye om samfunnsutviklingen. Dette innholdsrike verket kan bli ditt for 400 kroner. Austmarka Historielag har et stort opplag av boka for salg. Vi planlegger å gå rundt og tilby boka før jul. Skulle du ikke orke å vente til noen kommer på døra kan du kjøpe boka ved å ta kontakt med Vidar Pedersen eller Rolf Amundsen. Alternativt kan du sende en henvendelse via kontaktskjemaet her på hjemmesiden vår. Vi kan naturligvis sende boka til deg, men da kommer porto på 90 kroner i tillegg.

Turer og kulturminner lite

 

Kulturkartet for Varaldskogen er nu klar for salg.
Kartet inneholder gamle boplasser, dammer, fangstgroper og andre kulturminner, alle med GPS posisjon. Totalt 78 posisjoner.
Disse prosjektene er et samarbeide mellom Austmarka Historielag og Austmarka Utviklig.

Les mer …

Skoleveien fra Lebiko til Varaldskog skole er merket med blått. Klopper og bruer er ikke ennu  kommet på plass. Det trengs godt fottøy, eks fjellsko eller lave støvler. Dette er stien som barna fra Lebiko og Østerby brukte for å komme ned til skolen på Varaldskogen, en lende på ca 4,5 km. Stien kan kombineres med 5 torp runden og Finnskogleden, dette blir en fin runde. Med start fra Varaldskog skole, 5 torp runden til Kvåho videre Finnskogleden til Lebiko, derfra Skoleveien tilbake til Varaldskog skole.