Finnskogrunden (forkortet FR) er en vandringsled i kategorien «Historiske vandreruter» som fra 2015 ble etablert med økonomisk tilskudd fra Den Norske Turistforening og Riksantikvaren.

Nye artikler under Slekt / Emigranter
Emigranter fra Austmarka 1
Emigranter fra Austmarka 2
Fra Hanshaugen til Amerika
Fra Westby til Amerika

Det ligger en link til dagboken under Linker/Lenker til andre.

Historielaget ønsker å sette fokus på utvandringen fra Austmarka til Amerika i en artikkelserie i medlemsbladet.

En aksjonsgruppe jobber med å få fortgang i planene om et nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum.

I forbindelse med Sparebanken Hedmark sin gavetildeling våren 2015 søkte Austmarka Historielag om å bli tilgodesett med gavemidler til å kunne kjøpe to GPS'er.

 

En tragisk og rørende historie hvordan forholdene kunne være som husmenn på 1880 tallet.
Ligger under artikler

Vi har lagt ut en del kulturminner på Varaldskogen under:
http://www.kulturminnesok.no/