Fortellingen ligger under artikler.

Liger under Slekt / Emigranter

epost2 Har du e-post adresse? Historielaget oppfordrer deg til å sende oss din e-post adresse.

 

 

 

 

Les mer …

Fortellingen ligger under artikkler.

Vi får fra tid til annen spørsmål om tidspunkt for årets Marken. Den vil foregå lørdag 10. august. Programmet vil bli presentert på hjemmesiden når dagen nærmer seg.

Medlemsbladene for 2008 er lagt ut under arkiv/medlemsblad.
Historien ligger under: Artikler

Mange vil få besøk med spørsmål om de ønsker å kjøpe kalenderen.

Kalenderbildene er av elever/klasser ved Austmarka barne- og

ungdomsskole fra omlag 1990 og framover. Forsiden viser noen

av de gamle bygdeskolene. Kalenderbildene er i farger og kalenderen

koster 70 kroner. Skulle du ikke få besøk kan du bestille kalenderen

via kontaktsiden på historielagets hjemmeside eller ta kontakt med

Rolf Amundsen på mobil 993 95 700. Ved forsendelse kommer

porto i tillegg.

 

Historien ligger under: Artkler
Liger under Slekt / Emigranter.