Historielaget holder åpen dag på Arstun 10. desember fra kl. 12.00 til 14.00.