På årsmøtet 29. mars var det ikke mulig å få på plass et styre i tråd med vedtektene for historielaget.
Det fungerende styret innkaller derfor til et ekstraordinært årsmøte tirsdag 23. mai kl. 19.00 på Arstun.
Eneste sak på dagsorden er dermed valg til styre i Austmarka Historielag.

Vel møtt!