Kulturkartet for Varaldskogen er nå klar for salg.

Kartet inneholder gamle boplasser, dammer, fangstgroper og andre kulturminner, alle med GPS posisjon. Totalt 78 posisjoner.
Disse prosjektene er et samarbeide mellom Austmarka Historielag og Austmarka Utvikling.


Vi har laget en kartpakke som inneholder:
- Kulturkart Varaldskogen
- Kulturkart Fagernes Utmarkslag
- Kulturkart Karterud/Østgård utmarkslag
- Kulturkart Slettmoen Utmarkslag
- Austmarka Vestre Utmarkslag
- Møkeråsen og Toloberget Utmarkslag
- Oversiktskart over Austmarka
- Hefte som beskriver turer og kulturminner på Austmarka og Varaldskogen. Her er det beskrevet 20 forskjellige turer i området. Her er det også en kort beskrivelse om de gamle Finnetorpene på Varaldskogen, med referanse til Varaldskogkartet.
Denne pakken vil koste kr. 200,00.
Varaldskogkartet separat vil koste kr. 100,00.
Kartene vil bli lagt ut til salg på følgende steder:
- Joker`n på Austmarka 
- Norsentret på Kongsvinger.
- Hjemmesiden til Austmarka Historielag :
http://www.austmarkahistorielag.no/kontakt-oss
- Hjemmeside til Austmarka Utvikling
Ved bestilling på hjemmesidene vil det komme porto i tillegg til prisen.