Skoleveien fra Lebiko til Varaldskog skole er merket med blått.

Klopper og bruer er ikke ennu  kommet på plass. Det trengs godt fottøy, eks fjellsko eller lave støvler.

Dette er stien som barna fra Lebiko og Østerby brukte for å komme ned til skolen på Varaldskogen, en lende på ca 4,5 km.

Stien kan kombineres med 5 torp runden og Finnskogleden, dette blir en fin runde.

Med start fra Varaldskog skole, 5 torp runden til Kvåho videre Finnskogleden til Lebiko, derfra Skoleveien tilbake til Varaldskog skole.