Vi har her prøvd å finne fram til, merke og rense disse vannkildene som befinner seg i nærheten av Finnskogrunden.

Finnskogrunden finner du mer informasjon om på UT.no

Koordinatsystemet som brukes er UTM, og du finner mer informasjon om dette på Wikipedia

Gjertudseterbrønnen ligger etter stien ca. 1 km nord for Masterud: 33V0349665 6672234

Tjuvbråtabrønnen er ca.150 m nordvest for småbruket Tjuvbråtan / Nordby: 33V0350148 6672552

Mengenbrønnen er ca.100 m langs skogsbilveg nord for huset i Mengen: 33V0350392 6674471

Sletmobrønnen ligger ca 150 m ned til høyre når du kommer ut på Lindbergsvegen ovenfor Sletmoen, veldig bra vann: 33V0350922 6673958

Dragonmoen Camping har vannkran.

Det er brønn i Orala.

På Vestre Varaldskogveg etter Februa over Vikeråa og ved garasjen ved krysset til Abborhøgda er det merket til brønn til høyre, ca. 200 m å gå. Her finner du kanskje det beste vannet på hele runden.

I Abborhøgda er det en brønn.

I Kvåho er det to brønner.

I Lebiko er det en brønn nedenfor låven.

På ei lita myr etter Hokkamenso er det en brønn.

I Solbergseter i Møkeråsen er det en brønn.

Vannet i disse kildene er ikke testet, men vi har drukket av alle og stort sett er vannet bra. De fleste har vært brukt gjennom lange tider.
Det er også noen bekker i området som kan brukes hvis det er godt og rennende vann.

God tur!