FRA

TIL

Medlemsblad nr.

Abrahamstorpet nordre (bu)

Mosevatnet

80

Abrahamstorpet nordre (låve)

Einar Kvernmoen

80

Abrahamstorpet søndre (bryggerhus)

Møkeren

80

Abrahamstorpet søndre (bu)

Langnabben Møkeren

80

Abrahamstorpet søndre (hus)

Oskar Kjeller

80

Abrahamstorpet søndre (låven)

Oskar Kjeller

80

Abrahamstorpet søndre (sommerfjøs)

Oskar Kjeller

80

Ampiansbråten (bu)

Fløtberget mellem

75

Ampiansbråten (røykstua)

Norsk Folkemuseum

78

Badet i Nordre Billingen

Lia jordet

106

Baldrus skytterhus

Jammerdal øst.

87

Baldrus, hytte eid av Aksel Thomassen.

Gransbråten syd for Oppkjøla.

86

Barbakken (bu)

Strand nordre

75

Berget ved Gjermshus (låve)

Myra sør for Larsmoen

95

Bjørndalen (sag)

Varaldbakken

102

Bjørnhullet ved Søndre Hersjøen (bua)

Sørum vestre

90

Bjørnhullet ved Søndre Hersjøen (stua)

Mobråten

83

Borthus (brakke)

Lunderbye, Varaldskogen

87

Brandvoldbekken (skolestua)

Bekken øvre

84

Breidablikk (ungdomshus)

Søndre Hersjøen (Hytte)

74

Emtdammen (brakke)

Øyermoen (skytterhus)

80

Fagernes nedre, ved elva mot Solberg

Smedhaugen (like ved)

86

Finnbråten (stua)

Trosholmen

91

Fløtberget nordre (stua)

Varaldskog nordre, skogvokterboligen (uthus)

89

Fløtberget søndre (stua)

Holmestrand

87

Fossevangen (Dristi)

Ødegård

99

Frelset søndre (stua)

Josla i Bogen

105

Gameltorpet (stua)

Rinterud

73

Gammeltorpet (låvn og deler av bua)

Rasta, Kongsvinger

88

Grorud (løe)

Billingen

93

Grønbekken ved Åbogen

Smehaugen

82

Gunnarsbråten (fjøs)

Thue

88

Gunnarsbråten (stua)

Varaldskog søndre

88

Hagan, Håkerud (stua)

Gylterud

99

Hammarbråten (stua)

Haga i Nes

101

Heimbrenten ved Homsjøen (brakke)

Heggeli (Roger Linna)

82

Hov kommunegård (deler av låven)

Bergkollparken

82

Hus ved Møkeren (tømmer)

Breidablikk ungdomslokale

97

Hus ved Møkeren (tømmer)

Galterudhøgda

97

Hvitsandtangen (stua)

Solvang

83

Hærsjøvika, Solheim (stua)

Rasta, Kongsvinger

93

Høimyrbråtan

Lindberget under Karterud

76

Håkensheimen syd for Høyby

Gransbråten

76

Ingelsrud (smie)

Bygdetunet

107

Karterud (hovedbygningen)

Norsk Folkemuseum

78

Karterudseter lærerboligen

Kolborten i Linnakroken

85

Karterudseter skolestua

Linddalen, vest for Larsmovangen

85

Kirkestua

Møkeren

73

Kjellmyrsaga ved Solbergåa.

Sjøvika

102

Kjerkelia (stua)

Lund

92

Kjersli øvre (under Skullerud)

Sjøvika

74

Kongetorpet Åbogen (bu)

Myra sør for Larsmoen

95

Kvernmoen (brakke)

Aspetjernsoset

99

Kvernåsen nordre (røykstua)

Borthus

94

Kyrkskogen i Bogen (løe)

Myra sør for Larsmoen

95

Larbekken (bu)

Bygdetunet

107

Larbekken (fjøs)

Nesabråtan (syd for Pynten) Brukt som uthus

88

Lebiko (låven)

Bjørndalen

93

Li (bua)

Sørli

94

Malmtorpet (gamlestua)

Thue

91

Malmtorpet (sag)

Østerby

102

Masterudlandet (lagerbygg)

Kongsvinger

97

Mengen (sag)

Viker

102

Mobekk skolestua

Karterud søndre

84

Mortensbråtan ved Varalden (stua)

Bygdetunet

107

Mortensbråten (stua)

Bygdetunet

74

Nordgarden Gylterud

Søstun Kolbjørnsrud

77

Nordsetra Kjerret (låve)

Bygdetunet

107

Nystuan, Skullerud

Torshaug ved Jansrud

81

Nytomta (grishuk)

Bekken nedre

100

Nytomta ved Tyvbråtan

Tangen mellomgarden

77

Oset Varaldskogen (skytterhus)

Åbogen

86

Persbråtan (stua)

Haugli

73

Possvika (stua)

Oppkjøla.

79

Purkanshagen (bua)

Brandvoldbekken øvre

90

Ratikken (badstua)

Varaldskog skole

90

Raufjellet (bu)

Bygdetunet

107

Raufjellet (sommerfjøs)

Sundheim, Gylterud

92

Rønningen (Sverige)

Bolneset hytte

 

Sikåa arbeiderbolig ("Bygningen")

Skullerudhagen

104

Sikåa jernbua til spikerverket

Lie

73

Sjøvika (sag)

Bygdetunet

102

Skinnarbøl skole (bu)

Roger Linna

75

Skjæret i Linnakroken (bua)

Li

94

Skullerud skole

Jansrudrinna

84

Skullerudtaje (bua)

Skullerud nystuen

89

Slettbråtan (bua)

Lunderbye, Varaldskogen

79

Slettbråtan (stua)

Lunderbye, Varaldskogen

79

Smedhaugen (smie)

Ampian søndre

100

Solberg søndre (bu)

Øster

75

Solberg søndre (bu)

Nyland under Kolbjørnsrud

75

Solberghagen (gammelstua)

Nyland under Kolbjørnsrud

81

Solbergseter søndre (stua)

Åsheim

89

Staknabben ved Varaldammen (stua)

Varaldbakken

76

Strandlokalet

Hagen under Kolbjørnsrud

98

Strandseterjordet (hytte)

Skoger, Varaldbakken

91

Svartbekken under Karterud

Nesabråtan (syd for Pynten)

79

Svartberget nordre (stua)

Lørenskog

94

Svendsmoen (bu)

Lundhaug

101

Sørmoen (stua)

Skasen (hytte)

74

Tallåsen (stua)

Opseth

83

Tangen mellom (bu)

Tyvbråtan

101

Toppenso (stua)

Lia jordet

74

Tyskerbrakka i Kjerret

Kjerret

92

Varaldbakken butikken

Vest for Kartbråten (Slettenhuset)

98

Varaldhøgda nedre (sommerfjøs/smie)

Bygdetunet

107

Varaldskogberget (bu)

Hågenrud i Nord Odal

75

Varaldskogberget (stallåve)

Lebiko

87

Varaldskogberget (vedskåle)

Bygdetunet

107

Varaldskogen nordre (grishuk)

Bekken nedre.

87

Varildhøgda (sag)

Skullerudseter

102

Våler nord for Masterud

Holmen midtre

76

Ødegård, Narvestad (stua)

Hagen under Kolbjørnsrud

98

Ødegården Brødbøl (veslestua)

Vest for Kolbjørnsrud

77

Øster ved Varalden (stua)

Sydhagen

73

Østerby (røykstua)

Glåmdalsmuseet

78

Øya i Utgardsjøen (stua)

Utgardsjøens østside (Sverige)

97