Under dette menypunktet finner du informasjon om bygninger som historielaget eier, disponerer, eller har interesse i av andre årsaker. Vi har sortert bygningene etter hva som er i egen eie og øvrige bygninger.