Stue flyttet fra Mårtensbråten på vestsiden av Varalden.
Stua er fra midten av 1800 tallet, og har stått opprinnelig lenger ned mot
Varalden.

Flyttet til bygdetunet i 1994.