Låven kommer fra Utgårdsetra søndre (Sø-sætra). Dette var det første huset som ble flyttet til Austmarka bygdetun i 1992.
Inne i låven er årstallet 1818 skåret inn.

Fjøset til venstre på bildet kommer fra Varaldhøgda og ble
bygd ca 1930.
Flyttet 1994.