Badstu fra Raufjellet under Solberg. Har opprinnelig vært bu (stabbur), og ble bygd i 1878.
Flyttet år 2000.
Brukes hver måned som røykbadstu.