Sommerfjøs fra nedre Varaldhøgda,
har også vært brukt som smie.
Huset er fra 1800-tallet og ble flyttet til bygdetunet 1995.