Sag fra Sjøvika under Solberg. Den sto opprinnelig nedenfor Solberdammen og ble satt opp tidlig på 1920 tallet.
Saga var den første på Austmarka som ble drevet med elektrisk kraft.
Den ble flyttet til Sjøvika i 1938 og til bygdetunet i 2003.