Historielaget fikk i 2005 tilbud om å overta huset av Reidun Myrvang på Nystuen, Kolbjørnsrud vederlagsfritt. Huset er fra midten av 1700-tallet. Huset var opprinnelig våningshus på Nystuen, men da det nye våningshuset ble flyttet hit i 1913 ble huset flyttet litt nordover på eiendommen og etter hvert brukt som snekkerverksted. De ugifte brødrene Olaf og Einar Kolbjørnsrud drev som møbelsnekkere og laget dessuten dører og vinduer. Olaf hadde planer om å innrede to rom til egen bolig i andre etasje på snekkerverkstedet. Dette var han i gang med da han gikk gjennom isen og druknet mellom Strand-lokalet og Kolbjørnsrud i mars 1932. Einar drev verkstedet til etter krigen, han døde i 1949. En yngre bror, Harald, hadde også opphold i huset i tiden etter Einars død.
Andre etasje ble aldri ferdig innredet. Mot vest var det laget en stor åpning og dette har sin spesielle historie. Rundt 1920 var det seriøse planer om å bygge jernbane på Austmarka og banen skulle gå rett ovenfor Kolbjørnsrud. Den store åpningen/verandaen ble laget for å kunne sitte der og se på toget passere.
Huset har en grunnflate på 6 x 9,5 meter og taket er såkalt mansard-røstet, dvs. med en ekstra knekk. Historielaget har i perioden 2008-2010 møysommelig plukket ned huset for så å sette det opp igjen på Bygdetunet. Planen er å la det framstå som snekkerversted fra 1920-årene med gamle maskiner og verktøy.