Orala av Åge Sørmoen

I november ble det skrevet kjøpekontrakt mellom Norsk Skogfinsk Museum og eierne av Orala (Aronstorpet) på Varaldskogen. Orala må sies å være et av de aller best bevarte finnetorp på norsk side. Det omfatter 15 hus, ca. 30 mål dyrket mark (har vært mer, men noe er gjengrodd) og ca. 150 mål skog. En skogteig på ca. 1000 mål nær Smedtorpet blir solgt til Jens Chr. Delphin.

Mye av vinteren går nok med før konsesjonspapirene er ferdig behandlet og skjøte kan utstedes på eiendommen. Kjøpesummen er 700.000 kroner. Dette er langt under takst. Skogfinsk Museum har 300.000,- i egenkapital og har fått lånetilsagn i Grue Sparebank på resten. Denne finansieringen gjør at museet må redusere på andre aktiviteter, og det kan hende at Austmarka Historielag blir bedt om å være med å delfinansiere kjøpet. Dette blir i så fall tatt opp på årsmøtet vårt i mars.

Uansett vil Historielaget få en sentral rolle med å forvalte Orala. Vi er en del av Skogfinsk Museum, og Orala ligger på Austmarka.

 

Orala

Litt historikk

Plassen ble ryddet i 1692 av Samuel Henriksen Orainen fra Arnsjön i Östmark, Sverige. Jan Myhrvold har funnet Samuel i Fryksdals härads domböcker, der Anders Andersson ble drept av Samuel Henriksen i et drikkegilde. Anders hadde gitt sin mindreårige sønn sprit, og Samuel påtalte dette. Det utartet til slagsmål der Anders ble knivdrept. Etter denne hendelsen rømte Samuel til Norge og ryddet Orala. Jan Myhrvold har mer om slekten Orainen som vi tar med i neste nummer. I 1826 ble plassen selveier etter å ha vært husmannsplass under eierne av Varaldskogen.

Orainen-slekta ble på Orala til 1882/83. Da var det ikke lenger noen til å overta, og eiendommen ble solgt til Ole Henriksen Løvhøiden g. m. Karen Olsdatter. Deres etterkommere har eid Orala fram til nå.