Austmarka kirke er en langkirke. Kirken ble vigslet 14. april 1858.

Kirken kalles kjærka lokalt. De eldre sa ofte rinnakjærka, da kirken står lengst nord på «Rinda», som er en én kilometer lang morenerygg sørover fra kirken.

Kirken er bygd i en ren og enkel stil som står godt til det landskapet den er plassert i. Den er en typisk norsk, landsens langkirke, bygd i tømmer. Arkitekt var tømmermester Bielenberg. Opprinnelig var kirken ikke panelt utvendig og taket var dekket av stein. Kirkens altertavle er en kopi av Adolph Tidemands kjente maleri av Jesu dåp.

Klokkene ble gitt av skomakermester Lars Eriksen fra Vastaberget. Hans ønske om å gi kirken klokker som var så kraftige at de kunne høres til Vastaberget ble virkelighet, klokkene ble innviet 5. juni 1897.

Kilde: Wikipedia