ArstunAustmarka Historielag ble etablert i 1977 og har i dag 800 medlemmer. Vi utgir 4 medlemsblader pr. år samt en kalender med gamle foto fra bygda. Den tradisjonelle Austmarkamarken har tilbud både til små og store og gir laget økonomi til å drifte Austmarka Bygdetun med sine mange historiske bygninger. Historielaget arrangerer turer og vandringer. Vi tar gjerne imot gjester fra nær og fjern og sørger for at disse blir guidet i historielagets samlinger og bygdas og Finnskogens historie. Vi har et utmerket lokale (avbildet til høyre) som brukes til tilstelninger av forskjellig slag fra presentasjon av historielagets materiale, utstillinger, film til mer feststemte aktiviteter. Slektsforskning er naturlig en del av lagets oppgaver.

Historielaget har et rikholdig fotoarkiv. Arkivmaterialet omfatter dessuten bygdebøker, avisutklipp, gårdsregister, Rudolf Bråtens historiske arkiv, gamle kart med mer. Vi har i vår samling flere hundre gjenstander som vi med tiden vil presentere på denne hjemmesiden.

Siden bygda er en del av Finnskogen ser vi det som en viktig oppgave å ta vare på den skogfinske kulturen. Det var derfor naturlig for oss å takke ja til å bli en del av sammenslutningen Norsk Skogfinsk Museum da tilbudet kom i 2005.