Denne boken er til salgs fra 13.08.2016.
Boka vil koste kr. 200,00.