Brandvalboka - Finnskogen (2008). Slekts- og gardshistorie. Bosetting og slekter på Brandval Finnskog.
Rolf Amundsen og Bernt Olav Neskvern.
Utgitt av Brandval Historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune.
Kr. 550,-