Historielaget disponerer en del litteratur som er nyttige i slektsforskning og som du kan gjøre oppslag i dersom du besøker oss på Arstun.

Eivind Lillevold (1972) : Vinger Bygdebok. Gards- og slektshistorie. Bind I.
Eivind Lillevold (1975) : Vinger Bygdebok. Gards- og slektshistorie. Bind II.
Eivind Lillevold (1977) : Vinger Bygdebok. Gards- og slektshistorie. Bind III.

Jorunn I. Engen (1985) : Eidskog Bygdebok. Bind I. Gnr. 1-16.
Jorunn I. Engen (1985) : Eidskog Bygdebok. Bind II. Gnr. 17-33.
Jorunn I. Engen (1988) : Eidskog Bygdebok. Bind III. Gnr. 34-52.
Jorunn I. Engen (1995) : Eidskog Bygdebok. Bind IV. Gnr. 53-60.
Jorunn I. Engen (1996) : Eidskog Bygdebok. Bind V. Gnr. 61-73.

Birger Kirkeby (1971) : Sør-Odal bygdebok. Bind I.
Birger Kirkeby (1973) : Sør-Odal bygdebok. Bind II.
Birger Kirkeby (1975) : Sør-Odal bygdebok. Bind III.
Birger Kirkeby (1979) : Sør-Odal bygdebok. Bind IV.
Birger Kirkeby (1987) : Sør-Odal bygdebok. Bind V.
Birger Kirkeby (1990) : Sør-Odal bygdebok. Bind VI.
Birger Kirkeby (1992) : Sør-Odal bygdebok. Bind VII.
Birger Kirkeby (1995) : Sør-Odal bygdebok. Bind VIII.

Thor Hexeberg (1958) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind I.
Thor Hexeberg (1961) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind II.
Thor Hexeberg (1964) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind III.
Birger Kirkeby (1968) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind IV.
Birger Kirkeby (1969) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind V.

Amundsen, Rolf og Neskvern, Bernt Olav (2008) : Brandvalboka - Finnskogen. Slekts- og gardshistorie.