FINNSAM och Finnbygdens Förlag (2006) : Segerstedts samling. Skogfinnarna i Skandinavien.

Ercson, Jarl (1990) : Finnar i väst.

Ercson, Jarl (1993) : Finnar i Gräsmark och Lekvattnet.

Ercson, Jarl (1996) : Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga, Södra- och Norra Finnskoga.

Bråten, Rudolf (1983) : Grue Finnskog bosetting.

Bråten, Rudolf (1992) : Brandval Finnskog bosetting.

Almqvist, Gunnar (1987) : Sammendrag av Fryksdals härads domböcker 1602 - 1700.

Almqvist, Gunnar (2006) : Sammendrag av Fryksdals härads domböcker 1741 - 1750.

Amundsen, Axelsson, Hornmoen og Skadsdammen (1993) : Slektsbok fra Koien, Lunderseter.